1 Timoteos 5:8
2 Korintliler 4:16
Yasa'nın Tekrarı 32:7
Yasa'nın Tekrarı 34:7
Vaiz 7:10
Yasa 20:12
Yaratılış 6:3
Yaratılış 25:8
Yeşaya 40:29
Yeşaya 46:4
Eyüp 5:26
Eyüp 12:12-20
Eyüp 32:7
Yoel 2:28
Levililer 19:32
Filimon 1:9
Mezmurlar 71:9
Mezmurlar 71:18
Mezmurlar 73:26
Mezmurlar 90:10-12
Mezmurlar 91:16
Süleyman'ın Özdeyişleri 17:6
Süleyman'ın Özdeyişleri 20:29
Süleyman'ın Özdeyişleri 23:22
Mezmurlar 37:35
1 Tarihler 29:28
1 Krallar 3:14
Mezmurlar 103:5
Titus 2:3
1 Timoteos 5:1-2
Mezmurlar 71:8-9
Filipililer 3:20-21
Yeşaya 46:3-4
Mezmurlar 92:12-15
Vaiz 12:1-7