Yaratılış 1:21
Yaratılış 1:30
Yakup 3:7
Yeremya 8:7
Eyüp 35:11
Luka 3:6
Luka 12:24
Matta 6:26
Süleyman'ın Özdeyişleri 12:10
Mezmurlar 104:21
Yaratılış 2:19-20
Yaratılış 9:2-3
Yaratılış 1:24-28
Süleyman'ın Özdeyişleri 6:6-8
Mezmurlar 8:6-9
Eyüp 12:7-10
Yeşaya 11:6-9
Vaiz 3:18-21
Mezmurlar 148:7-12