1 Korintliler 2:14
1 Korintliler 12:10
1 Korintliler 14:29-33
1 Yuhanna 2:27
1 Yuhanna 4:1
1 Krallar 3:9
1 Samuel 16:7
1 Selanikliler 5:21
1 Timoteos 4:1
Koloseliler 2:8
İbraniler 4:12
İbraniler 5:14
Hoşea 14:9
Yakup 1:5
Yuhanna 7:24
Matta 10:16
Matta 24:24
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:14-21
Süleyman'ın Özdeyişleri 18:15
Süleyman'ın Özdeyişleri 28:11
Mezmurlar 119:125
Romalılar 12:2
Elçilerin İşleri 17:10-11
Filipililer 1:9-10
1 Timoteos 6:3-5
2 Korintliler 11:13-15
Süleyman'ın Özdeyişleri 2:1-5
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:1-6