Luka 22:25
Vahiy 13:12
Matta 20:25
Markos 10:42
Yeremya 9:24
Koloseliler 2:23
İbraniler 5:14
1 Petrus 5:2
Hezekiel 22:29
Matta 8:9
1 Timoteos 4:8
1 Korintliler 6:19-20
Filipililer 4:13
1 Korintliler 10:31
2 Timoteos 2:5
1 Timoteos 2:12
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:17
Romalılar 12:1
Mezmurlar 131:1
Elçilerin İşleri 24:16
1 Timoteos 4:7
İbraniler 12:2-11
1 Petrus 2:14
1 Petrus 2:1
Vaiz 1:13
Vaiz 3:10
1 Korintliler 6:19
3 Yuhanna 1:2
1 Korintliler 9:24-27
1 Samuel 16:7
Mezmurlar 104:9
Yaratılış 6:12
Yaratılış 7:20
Yaratılış 8:5
Yaratılış 9:11
1 Petrus 3:3-4
2 Timoteos 4:7
1 Korintliler 9:26-27
Yeşaya 40:31