1 Korintliler 7:5
2 Samuel 1:12
Elçilerin İşleri 13:2
Elçilerin İşleri 14:23
Daniel 10:3
Ester 4:16
Yasa 34:28
Yoel 2:12
Luka 2:37
Luka 18:12
Nehemya 1:4
Mezmurlar 69:10
Mezmurlar 35:13-14
Yoel 2:12-13
Elçilerin İşleri 13:3-4
Daniel 9:3-5
2 Samuel 12:15-17
1 Krallar 21:25-27
Luka 4:2-4
Ezra 8:21-23
Matta 6:16-18
Yeşaya 58:3-7
Yunus 3:5-9
Luka 18:1-12