2 Korintliler 3:18
Filipililer 4:8
Mezmurlar 101:3
Romalılar 12:2
1 Petrus 1:13
Süleyman'ın Özdeyişleri 4:25
Romalılar 12:10
Koloseliler 3:2
İbraniler 3:1
Filipililer 4:13
İbraniler 12:1-2
1 Petrus 5:8
Romalılar 12:16
2 Korintliler 10:4-5
Filipililer 3:12-14