1 Korintliler 6:19-20
3 Yuhanna 1:2
1 Korintliler 10:31
1 Timoteos 4:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 17:22
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:17
Efesliler 5:18
Süleyman'ın Özdeyişleri 20:1
Yasa'nın Tekrarı 7:12-15
Yeremya 33:6
Elçilerin İşleri 27:34
Yasa'nın Tekrarı 28:53
Levililer 11:1-4
Vahiy 14:12
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:24
Süleyman'ın Özdeyişleri 4:20-22
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:7-8
Yasa 15:26