Mezmurlar 37:4
Yeşaya 12:2-3
Romalılar 5:2
2 Korintliler 12:10-11
Matta 5:8
1 Yuhanna 3:18
1 Petrus 4:13
Yasa'nın Tekrarı 33:29-30
2 Tarihler 9:7
Eyüp 5:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:20
Mezmurlar 37:4-14