Vahiy 21:8
Matta 25:46
Mezmurlar 9:17
2 Selanikliler 1:9
Matta 13:50
Elçilerin İşleri 2:27
Markos 9:43
Yahuda 1:7
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:24
Süleyman'ın Özdeyişleri 23:14
Matta 13:42
Matta 25:41
Vahiy 19:20
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:11
Matta 16:19
2 Petrus 2:4
Vahiy 20:13-14
Matta 10:28
Hezekiel 18:20