1 Samuel 2:21
Yasa'nın Tekrarı 7:14
Yasa'nın Tekrarı 8:2
Yaratılış 1:28
Yaratılış 25:21
İbraniler 11:11
1 Korintliler 3:16
Yakup 1:17
Yuhanna 16:33
Mezmurlar 113:9
Mezmurlar 127:3
Mezmurlar 128:3
Mezmurlar 139:13
Mezmurlar 147:3
Markos 11:24
Filipililer 4:13
Romalılar 12:12
Luka 1:36-37
Romalılar 5:3-5
Luka 1:13-21
Mezmurlar 112:1-10
Yeşaya 54:1-17
1 Samuel 1:1-28