1 Petrus 5:7
2 Korintliler 8:9
2 Timoteos 2:15
Yeşaya 41:10
Yeremya 29:11
Yuhanna 16:33
Yeşu 1:9
Filipililer 4:19
Süleyman'ın Özdeyişleri 30:8
Mezmurlar 27:14
Mezmurlar 37:25
Mezmurlar 50:15
Mezmurlar 55:22
Romalılar 8:28
Filipililer 4:6-7
Yeşaya 43:18-19
Yakup 1:2-4
Matta 6:28-33
Romalılar 5:1-8
Eyüp 1:1-22