1 Korintliler 3:15
Elçilerin İşleri 27:21
Filipililer 3:7-8
1 Korintliler 3:13-15
Yaratılış 31:39
Yeşaya 47:8
Vahiy 21:4
Matta 5:4
Yuhanna 8:32
1 Timoteos 3:15
1 Korintliler 15:55
Vaiz 9:5
Yuhanna 6:54
Markos 6:3
Yuhanna 14:1-3
Yuhanna 5:28-29
Vaiz 12:7
Romalılar 14:8
Romalılar 8:28
1 Selanikliler 4:13-18
Galatyalılar 1:19
Malaki 1:11
1 Selanikliler 4:16
Yaratılış 2:7
Yuhanna 11:25
Mezmurlar 146:4
Mezmurlar 115:17
1 Korintliler 15:54
2 Korintliler 5:8
1 Selanikliler 4:13-14
Mezmurlar 23:4
2 Korintliler 5:10
Matta 25:21
Romalılar 6:23
İbraniler 9:27
Yuhanna 3:3-5
İbraniler 12:14
Yuhanna 3:16
Yuhanna 11:11-13
Elçilerin İşleri 2:29