İbraniler 13:4
Süleyman'ın Özdeyişleri 18:22
Yaratılış 2:24
1 Korintliler 13:4-7
Yuhanna 14:27
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:9
Süleyman'ın Özdeyişleri 19:14
1 Petrus 3:7
2 Korintliler 6:14