Yeremya 29:11
Mezmurlar 34:18
Mezmurlar 147:3
Vahiy 21:4
Matta 4:23-25
Mezmurlar 23:1-6
2 Korintliler 1:3-8
1 Petrus 4:12-19
Yuhanna 16:16-24
İbraniler 12:1-11
Romalılar 8:18-28
Mezmurlar 91:1-16