Efesliler 2:10
Yeremya 29:11
Yuhanna 16:21
Süleyman'ın Özdeyişleri 9:11
Mezmurlar 16:11
Mezmurlar 20:4
Mezmurlar 27:4-7
Mezmurlar 90:12
Mezmurlar 91:11
Mezmurlar 91:16
Mezmurlar 118:24
Sefanya 3:17
Mezmurlar 37:4-5
Ağıtlar 3:22-23
Çölde Sayım 6:24-26
Mezmurlar 139:1-24