Koloseliler 3:21
Efesliler 6:4
Yasa 20:12
İbraniler 12:11
Süleyman'ın Özdeyişleri 13:24
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:6
Süleyman'ın Özdeyişleri 29:15
Süleyman'ın Özdeyişleri 29:17
Ağıtlar 3:22-23
Matta 6:33-34
Filipililer 4:6-7
Süleyman'ın Özdeyişleri 1:8-9
1 Petrus 5:2-3
Elçilerin İşleri 2:38-39
Mezmurlar 127:3-5
2 Timoteos 3:14-16
Yasa'nın Tekrarı 6:6-9
Efesliler 6:1-4
Yeşu 4:20-24
İbraniler 12:7-11
Mezmurlar 78:1-7
Titus 2:2-8
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:1-12