2 Korintliler 12:21
Efesliler 5:3
Efesliler 5:33
Galatyalılar 5:19
Yaratılış 2:24
İbraniler 13:4
1 Korintliler 6:9
1 Korintliler 6:18
1 Yuhanna 1:9
Matta 5:28
Markos 7:22-23
1 Selanikliler 4:3-5
Markos 10:6-9
Süleyman'ın Özdeyişleri 5:15-19
1 Korintliler 13:4-8
Ezgiler Ezgisi 7:6-12
1 Korintliler 6:13-20