Yakup 1:2-4
1 Petrus 1:6
Yuhanna 16:33
Romalılar 8:28
Romalılar 12:12
Yakup 1:12
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
1 Petrus 5:10
Romalılar 8:18
1 Petrus 4:12
1 Selanikliler 5:16-18
1 Korintliler 10:13
Yaratılış 50:20
Filipililer 4:6-7
Mezmurlar 55:22
Romalılar 5:3-5
Yeşaya 55:8-9
Markos 4:17
Romalılar 8:35
1 Petrus 4:12-13
Yakup 4:7
2 Korintliler 1:3-4
Filipililer 4:13
Yeşaya 41:10
Filipililer 4:19
Romalılar 5:3-4