1 Korintliler 15:58
1 Korintliler 16:13
1 Petrus 5:5
1 Timoteos 4:8
1 Timoteos 4:12
2 Korintliler 4:16
Yasa'nın Tekrarı 8:3
Galatyalılar 1:10
İbraniler 4:12
Yakup 5:16
Yeşu 1:9
Luka 10:27
Mika 6:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 20:7
Süleyman'ın Özdeyişleri 27:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 24:5-6
1 Korintliler 10:12-13
Matta 6:19-20
Romalılar 12:1-2
İbraniler 10:24-25
Yakup 1:19-20
2 Timoteos 3:16-17
1 Timoteos 6:11-12
1 Petrus 5:8-9
Markos 10:43-45
Mezmurlar 1:1-3
Mezmurlar 118:6-8
Mezmurlar 119:9-11