Mezmurlar 46:5
Mezmurlar 139:14
1 Timoteos 3:11
1 Korintliler 11:12
1 Korintliler 15:10
Luka 1:45
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:16
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:1
Süleyman'ın Özdeyişleri 19:13
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:9
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:19
1 Petrus 3:1-2
Efesliler 5:22-23
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:16-17
Titus 2:3-5
Yaratılış 2:18-24
1 Timoteos 2:9-15
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:1-31