Vaiz 3:8
Efesliler 6:11
Yeşaya 2:4
Yeşaya 19:2
Yeremya 46:16
Yeremya 51:20
Yoel 3:9
Mika 7:8
Matta 24:6
Mezmurlar 68:30
Vahiy 21:7
Romalılar 8:37
Romalılar 12:19
1 Timoteos 6:12
2 Korintliler 10:4
Romalılar 13:4
Zekeriya 10:5
Zekeriya 14:2
Yakup 4:1-2
Yasa'nın Tekrarı 20:1-4
Romalılar 13:1-5
Mezmurlar 144:1-15