1 Petrus 3:3-4
2 Korintliler 4:16
Efesliler 2:10
Yaratılış 1:27
Yeşaya 40:8
Filipililer 4:8
Mezmurlar 139:14
Romalılar 8:6
Ezgiler Ezgisi 4:7
Matta 6:28-29
1 Timoteos 2:9-10
1 Samuel 16:7
Vaiz 3:11
Galatyalılar 3:26-27
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:15-18
Hezekiel 28:17-18
Yakup 1:23
Matta 23:28
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30