Romalılar 8:28
Yeremya 29:11
Filipililer 4:6-7
Luka 6:16
Mezmurlar 34:18
Yeşaya 40:28-31
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5
Mezmurlar 42:11
Koloseliler 3:23-25
Vaiz 1:2
Vaiz 12:8
İbraniler 11:6
İbraniler 13:5