1 Timoteos 2:5
2 Timoteos 3:16
Elçilerin İşleri 17:28
Koloseliler 2:9
Yasa 3:14
Yaratılış 1:26
İbraniler 4:12
Yuhanna 4:24
Levililer 19:28
Matta 12:40
Vahiy 1:4
Titus 1:12
1 Korintliler 15:33
1 Yuhanna 5:7-9
Yuhanna 3:16-18