Vahiy 13:5-18
Matta 19:9
Vahiy 11:2-3
Matta 5:32
2 Timoteos 3:16
Vahiy 4:6-8
Çölde Sayım 5:11-31
1 Krallar 7:23
Yasa'nın Tekrarı 6:4
Malaki 3:10
Mezmurlar 104:9
Yaratılış 6:12
Yaratılış 7:20
Yaratılış 8:5-9
Yaratılış 9:11
Yaratılış 1:31
Yaratılış 3:15
1 Korintliler 10:13
Yasa 20:13