2 Krallar 5:10
Yasa'nın Tekrarı 5:12
Yasa 22:30
Yuhanna 6:35
Matta 26:26
Çölde Sayım 4:7
Yeşu 6:3-4
Yaratılış 2:1-3
Yaratılış 9:12-16