Vahiy 13:18
Yasa'nın Tekrarı 6:4
Levililer 20:13
1 Korintliler 6:9-11
Vahiy 11:2-3
Levililer 20:27
Yasa'nın Tekrarı 18:10-12
2 Krallar 21:6
Mika 5:12
Yeşaya 47:12
Elçilerin İşleri 8:11-24
Yaratılış 1:24-31
1 Korintliler 6:9
Yuhanna 1:8
Vahiy 4:6-8
Yaratılış 3:15
Vahiy 13:5
Yasa 7:11