1 Krallar 7:23
Çölde Sayım 11:11
Yasa'nın Tekrarı 1:11
Levililer 20:13
1 Korintliler 6:9-11
1 Korintliler 10:13
Romalılar 1:20
Filipililer 4:19
Mezmurlar 55:22
2 Timoteos 3:16
Luka 23:34
Yaratılış 1:31
Mezmurlar 104:9
Yaratılış 6:12
Yaratılış 7:20
Yaratılış 8:5-9
Yaratılış 9:11
Yasa'nın Tekrarı 11:11
Luka 11:11
Çölde Sayım 1:11
Yeşu 1:11
1 Korintliler 6:9
Yuhanna 1:8
Çölde Sayım 10:29