Koloseliler 1:16
Yasa'nın Tekrarı 4:19
Yasa'nın Tekrarı 17:3
Efesliler 2:19
Efesliler 6:12
Yasa 12:49
Yasa 22:21
Yasa 23:9
Hezekiel 1:4-7
Yaratılış 1:26
Yaratılış 2:1
İbraniler 11:13
İbraniler 13:2
Yeşaya 13:5
Yeşaya 45:12
Yeşaya 60:8
Levililer 24:22
Nehemya 9:6
Mezmurlar 97:6
1 Petrus 2:11
Elçilerin İşleri 19:35
Vahiy 12:12
Vahiy 13:1
Amos 9:2-3
Levililer 19:33-34
Vahiy 9:7-11
Yaratılış 6:1-22
Hezekiel 1:1-28