2 Korintliler 4:16-19
Mezmurlar 107:20
Yeşaya 40:31
Yasa'nın Tekrarı 31:6
Matta 11:28-29
Mezmurlar 18:6
Vaiz 3:1
Yeremya 29:11
Yuhanna 14:1-4
Romalılar 8:16-25
1 Petrus 1:3
2 Korintliler 1:3-6