Vaiz 6:10
Habakkuk 2:3
Yeşaya 46:10
Yeşaya 55:11
Yeremya 1:5
Yeremya 17:10
Yuhanna 16:33
Çölde Sayım 23:19
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:3
Süleyman'ın Özdeyişleri 19:20-24
Mezmurlar 37:37
Mezmurlar 138:8
Vahiy 20:12
Romalılar 12:2
Romalılar 8:28-29
Efesliler 2:8-9
1 Petrus 2:8-9
1 Korintliler 2:7-9
Yeremya 29:11-14