Yeşaya 27:1
Yaratılış 1:21
Mezmurlar 104:26
Romalılar 1:18
Yaratılış 1:24-31
Eyüp 40:15-24
Eyüp 41:1-10
Yeşu 10:1-10