Yasa'nın Tekrarı 1:28
Yasa'nın Tekrarı 3:11
Yaratılış 6:4
Yeşaya 40:22
Yakup 2:24
Yeşu 11:21
Yahuda 1:6
Çölde Sayım 13:23-33
Mezmurlar 3:6
Vahiy 17:8
Romalılar 6:23
Amos 2:9-10
Yasa'nın Tekrarı 2:10-21
Yaratılış 6:1-4
1 Tarihler 20:4-8
2 Samuel 21:15-22