1 Korintliler 4:5
1 Yuhanna 2:18
Daniel 12:4
Yeşaya 46:10
Yuhanna 6:39
Yahuda 1:7
Luka 18:8
Vahiy 21:8
Romalılar 10:13
İbraniler 1:1-2
2 Petrus 3:3-4
1 Timoteos 4:1-3
Vahiy 13:16-18
2 Timoteos 3:1-5
Vahiy 1:1-7
Matta 24:36-44
Matta 24:1-14
Mezmurlar 91:1-16
2 Timoteos 3:1-17
Elçilerin İşleri 2:1-17