Daniel 8:5
Çölde Sayım 23:22
Çölde Sayım 24:8
Mezmurlar 92:10
Zekeriya 9:14