1 Korintliler 10:13-14
1 Yuhanna 2:16
1 Korintliler 15:33
Yakup 4:7
1 Korintliler 6:12
1 Petrus 5:10
Mezmurlar 50:15
Romalılar 5:3-5
1 Korintliler 6:9-11
Titus 2:12
Yakup 1:2-3
İbraniler 4:15-16
Yuhanna 3:16-17
Filipililer 4:13
Mezmurlar 95:8
Matta 6:13
Matta 26:41