1 Yuhanna 2:16
2 Korintliler 9:7
Vaiz 5:10
İbraniler 13:5
Luka 12:15
Matta 6:24
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:28
Süleyman'ın Özdeyişleri 13:11
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:31
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:27
Süleyman'ın Özdeyişleri 20:21
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:1-9
Süleyman'ın Özdeyişleri 28:22-25
1 Petrus 5:2-3
1 Korintliler 4:11-13
1 Timoteos 6:6-19
Yakup 5:1-6