Yasa 20:14
Mezmurlar 101:3
Matta 5:28
1 Korintliler 6:13
2 Timoteos 2:22
1 Yuhanna 2:16
Süleyman'ın Özdeyişleri 6:25
Galatyalılar 5:16
Romalılar 8:6
Yakup 1:14-15