1 Korintliler 9:27
1 Korintliler 10:13
1 Yuhanna 2:16
1 Petrus 2:11
1 Korintliler 6:18
2 Timoteos 2:22
Galatyalılar 5:16
Romalılar 8:6
Romalılar 13:14
Yakup 1:13-14
Galatyalılar 5:19-21
1 Korintliler 7:3-5
1 Selanikliler 4:3-5
Matta 5:27-30