1 Korintliler 14:40
Vaiz 9:10
Vaiz 11:4
Galatyalılar 6:9
İbraniler 12:11
İbraniler 10:12
Yakup 4:17
Yuhanna 9:4
Luka 12:35
Luka 12:40
Matta 6:33
Filipililer 4:13
Süleyman'ın Özdeyişleri 10:4
Süleyman'ın Özdeyişleri 12:24-25
Süleyman'ın Özdeyişleri 13:4
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:23
Süleyman'ın Özdeyişleri 18:9
Süleyman'ın Özdeyişleri 20:4
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 27:1
Romalılar 7:20-21
Efesliler 5:15-17
Luka 9:59-62
Süleyman'ın Özdeyişleri 24:30-34