1 Korintliler 6:18
Yasa 20:14
İbraniler 13:4
Yakup 4:17
Yeremya 13:27
1 Yuhanna 1:9
Luka 16:18
Matta 19:9
Süleyman'ın Özdeyişleri 6:32
Romalılar 7:2-3
Markos 10:11-12
Matta 5:27-32
1 Korintliler 6:9-16
Luka 18:18-20
1 Selanikliler 4:3-5
Markos 7:20-23
Matta 15:17-20
Süleyman'ın Özdeyişleri 5:18-23
Yuhanna 8:4-11
Süleyman'ın Özdeyişleri 6:20-35
Süleyman'ın Özdeyişleri 5:3-22
1 Korintliler 7:1-40