2 Selanikliler 2:3
Daniel 9:27
1 Timoteos 4:1
İbraniler 3:12
Luka 8:13
İbraniler 6:4-6
2 Petrus 2:20-22
İbraniler 10:26-29
2 Timoteos 4:3-4
Yuhanna 15:6
1 Timoteos 4:1-2
2 Petrus 2:1
Matta 24:10-12
2 Petrus 3:17
Yuhanna 6:66
2 Petrus 2:17
1 Timoteos 4:1-3
1 Korintliler 10:12
Matta 24:9-10
Matta 26:14-16
1 Timoteos 1:19-20
1 Yuhanna 2:19
İbraniler 10:25-31
Yeremya 17:5-6
Hezekiel 3:20
Hezekiel 18:24
Matta 13:20-21
1 Korintliler 9:27
İbraniler 6:4-8
Elçilerin İşleri 21:21
Galatyalılar 5:4
1 Korintliler 6:9
İbraniler 10:26
Matta 13:41
2 Timoteos 4:3
2 Selanikliler 2:3-4
Yuhanna 1:14
Yasa'nın Tekrarı 13:13
1 Timoteos 4:10
1 Petrus 3:17
1 Selanikliler 2:3
Yasa'nın Tekrarı 32:15
Hezekiel 18:26
1 Timoteos 4:2
Markos 10:11
Luka 22:3-6
Matta 12:31-32