Koloseliler 3:8
Koloseliler 4:6
Efesliler 4:29
Efesliler 5:4
Yasa 20:7
Yakup 1:26
Yakup 3:10
Yakup 3:5-12
Levililer 20:9
Luka 6:28
Matta 5:22
1 Petrus 3:10
Matta 15:11
Süleyman'ın Özdeyişleri 18:21
Mezmurlar 109:17
Romalılar 12:14
2 Krallar 2:23-24
Matta 15:10-11
Yakup 3:8-10
Matta 15:18-20