Matta 19:9
Matta 5:32
Luka 16:18
1 Korintliler 7:10-11
Matta 5:31-32
Matta 19:3-9
Markos 10:2-12
1 Korintliler 7:10-16
Matta 19:3-12
Markos 10:12
Yasa'nın Tekrarı 24:1-4
Malaki 2:16
1 Korintliler 7:39
Romalılar 7:2-5
İbraniler 13:4
Yasa'nın Tekrarı 24:1
Matta 19:4-6
Matta 18:15-17
Malaki 2:14-16
Efesliler 5:22-23
1 Timoteos 5:8
1 Korintliler 7:17-24
Matta 23:23
Romalılar 7:1-3
Luka 6:30
Matta 19:6-12
Efesliler 5:31
Yeremya 3:8
Elçilerin İşleri 2:38
Romalılar 4:15
1 Korintliler 7:14-15
Matta 19:1
1 Korintliler 7:8-9
Malaki 2:13-16
Romalılar 7:2
Matta 9:13
Romalılar 7:3
1 Korintliler 7:27-28
Yaratılış 2:18-24