1 Korintliler 13:4
Galatyalılar 5:26
Yakup 3:14-16
Romalılar 1:29
1 Petrus 2:1
Galatyalılar 5:19-21
Titus 3:3
1 Timoteos 6:4
Yakup 3:14-16
1 Petrus 2:1-2
Filipililer 1:15
1 Timoteos 6:4-5
Romalılar 1:28-32
Galatyalılar 5:19-26
Yakup 3:14-15
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:30
Eyüp 5:2
Vaiz 4:4
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:31
Süleyman'ın Özdeyişleri 23:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 24:1
Eyüp 5:2-3
Süleyman'ın Özdeyişleri 27:4
1 Korintliler 3:3
Romalılar 13:13
Matta 27:18
Elçilerin İşleri 13:45
Mezmurlar 37:1
Elçilerin İşleri 7:9
Markos 15:10
Elçilerin İşleri 17:5
Yakup 4:5
Yaratılış 26:14
Yuhanna 8:32
Mezmurlar 73:3
Yeşaya 26:11
Hezekiel 35:11
Yasa 20:17
1 Timoteos 3:15
Ester 5:13
Galatyalılar 5:1
Yahuda 1:24
Mezmurlar 73:17-20
Yaratılış 31:1
Çölde Sayım 16:3
Mezmurlar 106:16