2 Korintliler 12:20
Efesliler 4:29
Yasa 23:1
Yakup 1:26
Yakup 4:11
Levililer 19:16
Süleyman'ın Özdeyişleri 10:18-19
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:9-13
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:28
Süleyman'ın Özdeyişleri 17:9
Süleyman'ın Özdeyişleri 18:8-21
Süleyman'ın Özdeyişleri 20:19
Süleyman'ın Özdeyişleri 26:20
Mezmurlar 34:13
Mezmurlar 41:7
Mezmurlar 141:3
Süleyman'ın Özdeyişleri 18:6-7
1 Timoteos 5:13-14
1 Timoteos 3:9-11
Süleyman'ın Özdeyişleri 26:20-22
Romalılar 1:29-32
Titus 2:2-5
Romalılar 1:28-32